HIT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

O nas

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, HIT MEDIA Sp. z o.o. została stworzona w odpowiedzi na zaistniałą potrzebę zrównoważonej współpracy samorządów i mediów Opolszczyzny. Spółka powstała przez przekształcenie portalu Opowiecie.info działającego na opolskim rynku medialnym od wielu lat. To płaszczyzna stworzona z myślą o szerokim, powszechnym dostępie do wiadomości z regionu oraz informacji m.in. o działaniach samorządów czy organizacji pozarządowych na różnych szczeblach zarówno gminnych, powiatowych, jak i wojewódzkich. Dzięki szerokiej współpracy z innymi redakcjami tworzymy sieć partnerów działającą pod wspólnym hasłem „Nasze Opolskie Media” przy jednoczesnym zachowaniu indywidualności poszczególnych wydawnictw, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz portali internetowych działających na terenie województwa opolskiego. Koncepcja transformacji portalu Opowiecie.info w spółkę medialną HIT Media, która zrzeszy Nasze Opolskie Media wokół jednej platformy komunikacji, to swego rodzaju ewolucja w procesie zrównoważonego informowania, ale i skutecznej realizacji zadań i celów stawianych przed jednostkami budżetowymi. Nasze przekonanie o słuszności tej decyzji wynika z dotychczasowych, wieloletnich doświadczeń. To jednocześnie gwarancja sukcesu i dobrej, zrównoważonej współpracy na wielu poziomach. W dzisiejszych, trudnych komunikacyjnie czasach wszyscy liczymy na szybkie i wiarygodne informacje oraz wykorzystanie dostępnych zewnętrznych środków finansowych na realizację tych celów. Jako spółka działająca z partnerami medialnymi mamy nadzieję przełożyć nasze wspólne cele - z zachowaniem etyki dziennikarskiej, rzetelności informacyjnej i odpowiedzialności w dostarczaniu wiadomości mieszkańcom naszego regionu - na realne korzyści. HIT MEDIA dzięki nawiązaniu partnerskiej współpracy planuje również szerzej zakrojone działania budujące wartość dla partnerów, które skupiać się będą wokół m.in. organizacji eventów, szkoleń oraz kompleksowych kampanii reklamowych, promocyjnych, informacyjnych i medialnych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. Jako odpowiedzialny partner biznesowy spółka HIT Media będzie również pełnić funkcję edukacyjną i informacyjną ukierunkowaną na pobudzenie potrzeb rozwoju regionalnego, w tym gospodarczych, kulturalnych oraz informacyjnych Opolszczyzny. HIT MEDIA planuje przekazywać rzetelne informacje nie tylko z regionu, ale również dotyczące np. działań Unii Europejskiej, co popiera EUROPE DIRECT Opole. Dzięki dotychczasowej, wieloletniej współpracy portalu Opowiecie.info z interesariuszami, w tym z samorządami oraz instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców otrzymaliśmy poparcie, deklarację dalszej współpracy i udziału w projekcie m.in. od samorządów na szczeblu gminnym i powiatowym czy Opolskiej Izby Gospodarczej: „Projekt łączy w sobie wiele ważnych aspektów. Jest przemyślany pod kątem efektów oraz gwarancji realizacji celów własnych i partnerów, dlatego wart jest rozpoczęcia współpracy i czynnego w nim udziału” – Henryk Galwas, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy i wspólnego stworzenia sieci partnerów działającej pod hasłem „Nasze Opolskie Media”. Z poważaniem Łukasz Kołodziej Prezes Zarządu HIT MEDIA Sp. z o.o.

Oferta

Oferta

W celu otrzymania oferty spółki HIT MEDIA prosimy o kontakt: info@hitmedia.info

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą reklamową portalu Opowiecie.info dostępną na: https://opowiecie.info/reklama/


Dane firmowe

Adres: ul. Namysłowska 40 46-081 Dobrzeń Wielki

Tel: +48 603 192 195

NIP: 9910543512


Lokalizacja